ΒΙΟΧΥΜ
Θερίσσου 1, 73135, Xανιά, Κρήτη
Τηλ: 28210-93861 , 28210-93957 , 28210-93022, 800 11 67000
Fax: 28210-95132
Email: info@bioxym.gr